• Úvod
 • Parkovanie v areáli a pred areálom nemocnice

Parkovanie v areáli a pred areálom nemocnice

   

Pri návšteve NsP Sv. Jakuba, n.o. motorovým vozidlom Vám ponúkame možnosť parkovania pred areálom nemocnice a v areáli nemocnice .

Pred NsP Sv. Jakuba, n.o., sa nachádzajú parkoviska na ktorých je k dispozícii 76 parkovacích miest.

V areáli NsP Sv. Jakuba, n.o., sa nachádzajú parkoviska na ktorých je k dispozícii 248 parkovacích miest. 

Celkový počet parkovacích miest je 324.

 

V areáli NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov so súhlasom Mesta Bardejov  a OR  PZOkresný dopravný inšpektorát v Bardejove je použité dopravné značenie v zmysle zákona NR SR č. 8/ 2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Porušenie dopravného značenie bude postihované v zmysle citovaných právnych predpisov.

 

Parkovanie sa riadi inetrným usmernením č. 32/2017 Prevádzkový poriadok parkovania.

Prevádzkový poriadok parkovania

 

Z vybraných poplatkov za parkovanie v areáli nemocnice, financujeme opravu ciest a výstavbu nových parkovísk v areáli nemocnice pre zlepšenie komfortu pacientov.

 

 
 • Pri vstupe motorového vozidla na parkoviska pred areálom  NsP Sv. Jakuba, n.o.,
24 hod. denne BEZPLATNE
   
 • Pri vstupe motorového vozidla na parkoviska v areáli nemocnice - dovoz a odvoz pacienta na vyšetrenie:
vstup kratší ako 30 minút BEZPLATNE
   
 • Pri vstupe motorového vozidla na parkoviska v areáli nemocnice:
vstup BEZPLATNE
   
           - Onkologickí pacienti - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Detskí pacienti do 6 rokov v sprievode dospelých - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Dospelí pacienti nad 75 rokov, vrátane sprievodu-  na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Držitelia preukazu ZŤP - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Darcovia krvi - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka z pracoviska transfúziológie.  
           - ADOS - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Hospic Matky Terezy - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Zásobovanie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejovna základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Poštoví doručovatelia, v deň služby - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Lekári slúžiaci na LSPP v deň služby / podľa rozpisu /- na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Lekári vykonavajúci konzília  v deň konzília -  na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Lekári v ÚPS v deń výkonu - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  
           - Klienti Oddelenia preventívnej medicíny v deň prehliadky - na základe potvrdeného a odblokovaného parkovacieho lístka.  

           - Zákaznici Lekárne Sv. Jakuba I. a Sv. Jakuba II. - pri nákupe nad 8 EUR liekov, voľnopredajného sortimentu a zdravotníckych potrieb na základe potvrdeného a odblokovaného 

           parkovacieho lístka.

 
   / Vyžiadajte si potvrdenie na parkovací lístok na ambulancii, alebo pracovisku. Parkovací lístok je potrebné ísť odblokovaťna Pracovisko Vlastnej ochrany , alebo na informácie -  

     Pavilón  hlavný monoblok, prízemie /.

 
   
1. Vyberte parkovací lístok z vjazdového terminálu.  
2. Zaparkujte vozidlo na parkovisku.  
3. Vyžiadajte si potvrdenie na parkovací lístok na ambulancii , alebo  pracovisku.  
4. Parkovací lístok je potrebné ísť odblokovaťna Pracovisko Vlastnej ochrany , alebo na informácie - Pavilón  hlavný monoblok, prízemie.  
5. Do 30 minút od odblokovania opustite areál.  
   
 • Jednorázovy vstup
0, 60 Eur / za každú začatú hodinu
1. Vyberte parkovací lístok z vjazdového terminálu.  
2. Zaparkujte vozdlo na parkovisku.  
3. Pred opustením areálu uhraďte parkovné v parkovacej platobnej stanici, ktorá sa nachádza:  
      - pri pavilóneLDCH,  
      - pri Pavilóne obchodno-prevádzkovom /pribufete/,  
      - za Pavilónom ambulancii II.  
4. Do 30 minút od zaplatenia opustite areál.  
5. Zaplatený parkovací lístok vložte do výjazdového terminálu a opustite areál.  
6. Odblokovaný parkovací lístok vložte do výjazdového terminálu a opustite areál.  
   
 • Možnosť zakúpenia celoročnej vstupky pre klientov
 
   
           - organizácie, osoby v nájme 55,00 EUR/ ročne,
           - zamestnanci organizácie v nájme 33, 00 EUR/ročne
           - organizácie, osoby bez nájmu 95,00 Eur / ročne
   
 • Možnosť parkovania Vášho motorového vozidla počas hospitalizácie v priestoroch nemocnice
          Ak sa rozhodnete využiť túto možnosť, je potrebné nahlásiť ŠPZ Vášho motorového vozidla vedúcej sestre na oddelení, na ktorom ste  hospitalizovaní.
4,00 Eur / 24 hod.
   
   
 • Bližšie informácie  Pracovisko vlastnej ochrany  - Pavilón hlavný monoblok, prízemie
 

 

 

 Zoznam parkovísk s počtom parkovacích miest:

     
 • Parkovisko pri pavilóne pri Lekárni Sv.Jakuba
počet parkovacích miest : 6
 • Parkovisko za pavilónom pri Lekárni Sv. Jakuba
počet parkovacích miest 4
 • Parkovisko pred pavilónom Hlavný monoblok
počet parkovacích miest : 16
 • Parkovisko za pavilónom Laboratórií

počet parkovacích miest :

z toho 1parkovacie miesto vyhradené pre imobilných

18
 • Parkovisko pri Kvetinárstve Flórea Decor
počet parkovacích miest : 25
 • Parkovisko pri pavilóne Kotolňa
počet parkovacích miest : 24
 • Parkovisko pri Protetike
počet parkovacích miest : 21
 • Parkovisko pri pavilóne Ambulancií II.
počet parkovacích miest : 21
 • Parkovisko za pavilónom Ambulancií II.

počet parkovacích miest :

z toho 1parkovacie miesto vyhradené pre imobilných

39
 • Parkovisko pred pavilónom LDCH

počet parkovacích miest :

z toho 1parkovacie miesto vyhradené pre imobilných

30
 • Parkovisko za pavilónom energetických zdrojov

počet parkovacích miest:

z toho + parkovacie miesto vyhradené pre imobilných

31
 • Parkovisko pri pavilóne LDCH - vstup len na čípovú kartu
počet parkovacích miest : 13
 • Parkovisko pred areálom nemocnice
počet parkovacích miest : 76
     
Spolu parkovacích miest :   324
v areáli nemocnice :   248
z toho parkovacie miesta vyhradené pre imobilných v areáli nemocnice:      4
pred areálom nemocnice:     76
z toho parkovacie miesta vyhradené pre imobilných pred areálom nemocnice:       2

 

 


 

 

   
     
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky