• Úvod
  • Oznámenie pre vodičov parkujúcich v areáli nemocnice

Oznámenie pre vodičov parkujúcich v areáli nemocnice

V areáli NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov so súhlasom Mesta Bardejov  a OR  PZOkresný dopravný inšpektorát v Bardejove je použité dopravné značenie v zmysle zákona NR SR č. 8/ 2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Porušenie dopravného značenie bude postihované v zmysle citovaných právnych predpisov.

Nesprávne zaparkované  motorové vozidlá často blokujú parkovacie miestacestnú komunikáciu , ktoré vyhradené pre ZZSDZS čím môže dôjsťohrozeniu života pacienta.

Vzhľadomtomu upozorňujeme vodičov, aby svoje motorové vozidlá parkovali na miestach vyznačených „P“.

Pri nesprávnom parkovaní budú pracovníci  VLASTNEJ OCHRANY kontaktovať Mestskú políciuDopravný inšpektorát PZ, ktoré budú tieto porušenia riešiťzmysle právnych predpisov.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     MUDr. Marián Petko, MPH  v.r.

                                                                                                                                                                                                 riaditeľ n.o.

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky