• Úvod
  • Oznámenie o návštevach na oddelení dlhodobo chorých

Oznámenie o návštevach na oddelení dlhodobo chorých

V záujme zachovania zdravia nás všetkých a zabráneniu šírenia koronavírusu (COVID-19) s účinnosťou od 1. 9. 2020  v zmysle Príkazného listu č.43 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov platí:

 

Na oddelení dlhodobo chorých

 

sú návštevy povolené len u pacientov v terminálnom štádiu a to:

 

- so súhlasom primára oddelenia,

- k jednému pacientovi maximálne 2 osoby po dobu 15 minút.

 

 

 

S úctou

                                                                  MUDr. Marián Petko, MPH v.r.

                                                       riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky