• Úvod
  • Oznam o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Oznam o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Oznamujeme  Vám , že dňom

 

04. 05. 2020

 

- všetky ambulancie  NsP Sv. Jakuba, n. o, Bardejov poskytujú 

 

 

  zdravotnú starostlivosť  v štandardnom  režime.

 

 

- začíname vykonávať plánované operácie a plánované

 

 

   diagnostické a preventívne vyšetrenia za definovaných  

 

 

   protiepidemických opatrení.

 

 

 

S úctou

 

                                                                    MUDr. Marián Petko, MPH v.r.

                                                                                              riaditeľ

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky