• Úvod
  • Otvorenie novej časti Detského oddelenia v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Otvorenie novej časti Detského oddelenia v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Dňa 30. januára 2020 sa uskutoční slávnostné otvorenie Detského oddelenia - novej časti za účasti MUDr. Štefana Zelníka, PhD. predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo.

Novootvorená časť detského oddelenia pozostáva z priestorov pre ambulantnú časť a lôžkovú časť. V ambulantnej časti ktorá sa nachádza na prízemí budeme poskytovať špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializovaných detských ambulanciách: imunoalergologickej, kardiologickej, nefrologickej a ambulancii pre rizikových novorodencov.

Na poschodí kde sa nachádza lôžková časť oddelenia budeme poskytovať zdravotnú starostlivosť pre hospitalizovaných detských pacientov. Obrovskou výhodou je trvalá možnosť prítomnosti rodiča s dieťaťom počas hospitalizácie. Všetky nadštandardné izby majú samostatné sociálne zariadenie čo znižuje možnosť výskytu nozokomiálnych  infekcii.

Na detských špecializovaných ambulanciách bolo v roku 2019 ošetrených 6436 pacientov.

Na detskom oddelení bolo v roku 2019 hospitalizovaných  1214 pacientov.

Základná spádová oblasť je 75 tisíc obyvateľov, ale sme pripravení túto formu zdravotnej starostlivosti poskytovať aj pre širší región. Pracovisko spĺňa všetky požadované parametre, personálne a materiálno – technické zabezpečenie v zmysle platnej legislatívy.

Máme podpísané zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré nám preplácajú všetky výkony na daných pracoviskách.

Celková investícia novostavby je 580 tisíc EUR s DPH, z toho 480 tisíc z eurofondov, 100 tisíc z vlastných zdrojov.  Novostavba bola financovaná z eurofondov , úveru od SLSP a z vlastných zdrojov.

 

S úctou

 

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ

 

Partneri podujatia:

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky