• Úvod
  • Otvorenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia

Otvorenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia

  Dňa 13. decembra 2019 sa uskutoční slávnostné otvorenie Pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia za účasti MUDr. Martina Jakubova, podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja a JUDr. Lýdie Budziňákovej, vedúcej odboru zdravotníctva Prešovskéhosamosprávneho kraja.

Na novootvorenom pracovisku budeme poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti - operačné zákroky pre pacientky s gynekologickými onemocneniami, ktoré nevyžadujú následnú hospitalizáciu na lôžkovom oddelení. Zákroky budú vykonávane v celkovej a lokálnej anestéze.

Výhodou pracoviska keďže je súčasťou nemocnice je komplexné zabezpečenie následnej zdravotnej starostlivosti aj v prípade komplikácii. Otvorením pracoviska dôjde k skráteniu čakacej doby na dané zákroky cca na jeden týždeň. Zároveň sa uvoľnia postele na lôžkovom oddelení pre pacientky, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu a pre rodičky , čo má zvýšený význam hlavne po zrušení pôrodnice vo Svidníku.

Základná spadová oblasť je 75 tisíc obyvateľov, ale sme pripravení túto formu zdravotnej starostlivosti poskytovať aj pre širší región. Pracovisko spĺňa všetky požadované parametre, personálne a materiálno – technické zabezpečenie v zmysle platnej legislatívy.

Máme podpísané zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré nám preplácajú všetky výkony na tomto pracovisku.

Celková suma za rekonštrukciu pracoviska je 155 tisíc EUR s DPH. Rekonštrukcia bola financovaná z úveru od SLSP a z vlastných zdrojov.

 

Partneri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky