• Úvod
  • Otvorenie GES projektu

Otvorenie GES projektu


V piatok 20. apríla 2018 sa v NsP Sv. Jakuba , n.o. uskutoční slávnostné otvorenie GES projetku - Zabezpečenie energetickej efektívnosti kompletnou rekonštrukciou práčovne, vybudovaním fotovoltaickej elektrárne a zavedením centrálnej regulácie klimatizácií a vzduchotechniky,

Podujatie sa uskutoční za účasti JUDr. Ing. Jozefa Ráža,  generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR a iných významných hostí.

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ, n.o.

 

Tlačová správa

 

Podujatie podporili:

 

 

Ďakujeme

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky