• Úvod
  • Otvorená Geriatrická ambulancia

Otvorená Geriatrická ambulancia

V NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov bola otvorená Geriatrická ambulancia. Ambulancia sa nachádza v pavilóne LDCH na 3. poschodí.

 

 

Lekár:

 

MUDr. Martin Bujda

   
Sestra : Mgr. Beáta Palšová, Bc. Alena Michalčinová

 

Ordinačné hodiny:

 
Pondelok:   9. 00 - 12. 00 hod.
Utorok: 13. 00 - 15. 00 hod.
Streda:  9. 00 - 14. 00 hod.

 

Štvrtok:

 

9. 00 - 14. 00 hod.

Piatok:

13. 00 - 15. 00 hod.
   
   

 

Kontakt:

 
  telefón: 054 / 4788 647
  e-mail: martinbujda@nsp-bardejov.sk
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky