• Úvod
  • Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SVaLZ

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SVaLZ

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok - prízemie

 

Primár: MUDr. Jana Hybelová
   
Kontakt: telefón:054 / 4788 670
  mobil:
  e-mail: janahybelova@nsp-bardejov.sk
   
Vedúci fyzioterapeut: Mgr. Zuzana Paľuvová
   
Kontakt: telefón: 054 / 4788 259
  e-mail: zuzanapaluvova@nsp-bardejov.sk
   
Denná miestnosť: telefón: 054 / 4788 233
   
Časovanie procedúr: telefón: 054 / 4788 410
   
   
Informácie:
  • Ak sa pacient z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na plánovanú procedúru, ktorú mu naordinoval lekár - fyziater, je potrebné oznámiť to osobne alebo telefonicky na pracovisko Časovanie procedúr tel. č. 054 47 88 410.
  • Plánovane procedúry sa budeme snažiť nahradiť v najbližšom možnom termíne.
  • Pacientovi, ktorý sa nedostaví na procedúry a vopred sa neospravedlní, procedúra nebude nahradená.