• Úvod
  • Oddelenie centrálnych operačných sál

Oddelenie centrálnych operačných sál

Oddelenie centrálnych operačných sál sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na 2. poschodí

 

Primár: MUDr. Slavomír Novický
   
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 682
  mobil : 0918 764 105
  e-mail : slavomirnovicky@nsp-bardejov.sk
   
Vedúca sestra : Mgr. Jana Bryndzová
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 681
  e-mail : janabryndzova@nsp-bardejov.sk
   
Izba sestier : telefón : 054 / 4788 683
Lekárska izba : telefón : 054 / 4788 635