• Úvod
  • Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok v časti suterén

 

Cenník výkonov na Oddelení centrálnej sterilizácie

 

Primár: MUDr. Slavomír Novický
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 327
  mobil : 0918 764 136
  e-mail : slavomirnovicky@nsp-bardejov.sk
   
Vedúca sestra : Anna Pidaná
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 327
  e-mail : annapidana@nsp-bardejov.sk
   
Oddelenie : telefón : 054 / 4788 326
Výrobňa destilovanej vody : telefón : 054 / 4788 163