Odborná zóna

 

 • 27. 2. 2017

Oznamujeme Vám, že na Novorodenecké oddelenie  nám bolo dodané do daru výhrevné lôžko ATOM Sunflower s príslušenstvom 1ks, pulzný oxymeter Masimo Radical 1ks a injekčný dávkovač Braun Perfusor Compact 2 ks od firmy Dartin Prešov /SK/  a dodávateľa ATOM Medical Corporation, Japonsko /JP/. Ide o príslušenstvo, ktoré používame na zlepšenie  zdravotnej starostlivosti.      Výkony vykonávame u lôžkových pacientov v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov . Odborným garantom Novorodeneckého oddelenia  je  MUDr. Marcel LITAVEC – špecializácia v  odbore neonatológia. Po medicínskej stránke dôjde k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .

 • 27. 2. 2017

Oznamujeme Vám , že na OAIM  (Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) sme  zakúpili ventilátor typ AURA V od firmy CHIRANA Medical, a.s. Stará Turá /SK/  a dodávateľa CHIRANA Medical, a.s. Stará Turá /SK/. Ide o príslušenstvo, ktoré používame na zlepšenie  zdravotnej starostlivosti. Výkony vykonávame u lôžkových pacientov v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov . Odborným garantom OAIM je MUDr. Juraj HOLTMAN – špecializácia v  odbore anestéziológia a resuscitácia. Po medicínskej stránke dôjde k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .

 • 27. 2. 2017

Oznamujeme Vám, že na Interné oddelenie - JIS sme  zakúpili infúzna pumpa – 1ks, dávkovacia pumpa – 3ks, dokovacia stanica – 1ks od firmy B.Braun  /DE/  a dodávateľa MED Partners a.s. /SK.  Ide o prístroj, ktorý používame na zlepšenie  neodkladnej zdravotnej  starostlivosti. Výkony vykonávame u lôžkových pacientov v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov . Odborným garantom Interného oddelenia je  MUDr. Jaroslav MOLČAN – špecializácia v  odbore vnútorné lekárstvo. Po medicínskej stránke dôjde k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .

 • 27. 2. 2017

Oznamujeme Vám, že na  OLM ( Oddelenie laboratórnej medicíny ) - PHT ( Pracovisko hematologicko - transfúziologické )  sme  zakúpili chladiace zariadenie pre krvné vaky typ BBR 700/5  od firmy SYSMEX Corporátion   /I/  a dodávateľa Sysmex Slovakia, s.r.o., Bratislava /SK/.  Ide o prístroj, ktorý používame na zlepšenie diagnostickej  neodkladnej a plánovanej zdravotnej  starostlivosti. Výkony vykonávame u   lôžkových a ambulantných pacientov v súlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z., 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov. Odborným garantom je  Ing. Viera Katuščáková – špecializácia v odbore hematológia. Po medicínskej stránke dôjde k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 • 20. 5. 2016

Oznamujeme Vám, že na  Rádiologickom oddelení sme  zakúpili Magnetickú rezonanciunázov MAGNETOM ESSENZA  od firmy Siemens TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg  /D /  a dodávateľa Siemens Healthcare s.r.o., Bratislava /SK/.  Ideprístroj, kde skúšobnú prevádzku začneme dňa 06.06.2016ktorý budeme  používať na zlepšenie diagnostickej  neodkladnejplánovanej zdravotnej  starostlivosti. Výkony vykonávame u   lôžkovýchambulantných pacientovsúlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z., 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov Odborným garantom je  MUDr. Andrej Havrillašpecializáciaodbore rádiológia. Po medicínskej stránke dôjdeskvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

 • 19. 5. 2016

Oznamujeme Vám, že na  OLM ( Oddelenie laboratórnej medicíny ) - PHT ( Pracovisko hematologicko - transfúziologickésme  zakúpili plnoautomatický koagulačný systém CS 2000  od firmy SYSMEX Corporátion   /J/  a dodávateľa Siemens healthcare  diagnostics GmbH, Viedeň /A/. Ideprístroj, ktorý používame na zlepšenie diagnostickej  neodkladnejplánovanej zdravotnej  starostlivosti. Výkony vykonávame u   lôžkovýchambulantných pacientovsúlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z., 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov. Odborným garantom je  Ing. Viera Katuščákovášpecializáciaodbore hematológia. Po medicínskej stránke dôjdeskvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

 

 • 5. 11. 2015

 Oznamujeme Vám , že na Detské oddelenie sme  zakúpili injekčný dávkovač Perfusor Compact od firmy B.BRAUN, Melsungen AB /DE/  a dodávateľa MED Partners, a.s., Bratislava  /SK/  Ideprístroj, ktorý používame na zlepšenie neodkladnej zdravotnej starostlivostidetských pacientov.Výkony vykonávame u lôžkových pacientovsúlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov .Odborným garantom je  MUDr. Mária Medrická  – špecializáciašpecializačnom odbore pediatria. Po medicínskej stránke dôjdeskvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .

     

 • 4. 11. 2015

Oznamujeme Vám , že na  OLM ( Oddelenie laboratórnej medicíny ) - PKB ( Pracovisko klinickej biochémiesme  zakúpili odstredivka laboratórna typ MPW-54  od firmy MPW, Poľsko   /PL/ a dodávateľa Miron Medviď, EL-VIS, Stročín /SK/. Ideprístroj, ktorý používame na zlepšenie diagnostickej  neodkladnejplánovanej zdravotnej  starostlivosti. Výkony vykonávame u   lôžkovýchambulantných pacientovsúlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov .Odborným garantom je  Ing. Katarína Kovaličovášpecializáciaodbore vyšetrovacie metódyklinickej biochémii.  Po medicínskej stránke dôjdeskvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .

 • 4. 11. 2015

Oznamujeme Vám , že na OCOS (Oddelenie centrálnych operačných sál) a Gynekologicko - pôrodnickom oddelení  sme  zakúpili hysteroresektoskop2kselektrochirurgická jednotka od firmy ULTRAMED s.r.o., Žiar nad Hronom /SK/  a dodávateľa Olympus, Japonsko, /JP/. Idepríslušenstvo, ktoré používame na zlepšenie  zdravotnej starostlivosti  Výkony vykonávamelôžkových pacientovsúlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov . Odborným garantom OCOS je MUDr. Slavomír Novickyšpecializáciaodbore  gynekológiapôrodníctvo. Odborným garantom Gynekologicko –pôrodnického oddelenia je  MUDr. Jaroslav PETRIŠIN – špecializáciaodbore  gynekológiapôrodníctvo.Po medicínskej stránke dôjdeskvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .

 • 16. 10. 2015

Oznamujeme Vám , že na OCOS (Oddelenie centrálnych operačných sál)   sme  zakúpili elektrochirurgický prístroj typ ME 402  Maxium od firmy Fénix Bratislava, spol s.r.o., Vrbové /SK/ a dodávateľa Gebrüder Martin GmbH & Co.KG, /SK/.  Idepríslušenstvo, ktoré používame na zlepšenie  zdravotnej starostlivosti. Výkony vykonávamelôžkových pacientovsúlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov .Odborným garantom je MUDr. Slavomír Novickyšpecializáciaodbore  gynekológiapôrodníctvo, Po medicínskej stránke dôjdeskvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .

 •  16. 10. 2015

Oznamujeme Vám , že na ZOS – (Zariadenie opatrovateľskej služby) sme  zakúpili sprchovacie lehátko typ LS-2100  od firmy PROMA REHA, s.r.o., Česka Skalica  /CZ/  a dodávateľa ČECHOVO s.r.o., Sabinov   /SK/.Ideprístroj, ktorý používame na zlepšenie  následnej zdravotnej starostlivosti. Výkony vykonávame u   lôžkových pacientovsúlade so zákonmi č. 576/2004 Z.z. , 577/2004 Z.z. a katalógom zdravotných výkonov .Odborným garantom je  Mgr. Ingríd Pažáková.Po medicínskej stránke dôjdeskvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti .