Odborná prax

Poplatok za vykonanie odbornej praxe v NsP :

 

  • pre študentov stredných a vysokých škôl
1, 50 Eur / deň
  • pre sestry z praxe
Eur / deň
  • pre lekárov z praxe
5 Eur / deň
  • zdravotnícki pracovníci z praxe
4 Eur / deň
  • pre zamestnancov NsP
zadarmo
  • pre deti zamestnancov NsP (študentov Sš a VŠ )
zľava 50% z poplatku
  • pre spolupracujúcich lekárov a zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktoré spolupracujú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na zluvnom základe (okrem zmluvy o LSPP), alebo sú v zmluvnom nájomnom vzťahu
zľava 30% z poplatku
  • pre deti spolupracujúcich lekárova deti zamestnancov spolupracujúcich zdravotníckych zariadení (študentov Sš a VŠ ,  ktoré spolupracujú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na zluvnom základe (okrem zmluvy o LSPP), alebo sú v zmluvnom nájomnom vzťahu
zľava 30% z poplatku

 

Bližšie informácie :

Odbor ľudských zdrojov

 
Ing. Eva Kudasová telefón:054 / 4788 633
  e-mail: evakudasova@nsp-bardejov.sk
   
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky