• Úvod
  • Očné vyšetrenie

Očné vyšetrenie

Očné vyšetrenie

Pozostáva z komplexného skríningového vyšetrenia očí a zraku, vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky a do blízkavízus, pozostáva z merania množstva dioptrií každého oka a zo skúšky najlepšieho videnia bez okuliarov a s prípadnými okuliarmi. Vyšetrenie vnútroočného tlaku a periférneho videnia je dôležité na zistenie zeleného zákalu, ktorý sa v prvých štádiách prejavuje najskôr zvýšením vnútroočného tlaku a zhoršením periférneho videnia. Vyšetrenie množstva a produkcie sĺz slúži ako pomocné vyšetrenie v diagnostike niektorých alergickýchautoimunitných ochorení, príčina opakovaných zápalov spojoviek a povrchu oka. Vyšetrenie očného pozadia s rozkvapkaním zrenice odhalí najčastejšie zmeny na cievach spôsobené  aterosklerózou, vysokým krvným tlakom, cukrovkou zmeny v oblasti zrakového nervu, zmeny sietnice a žltej škvrny, odhalí aj vnútroočné nádory.