• Úvod
  • Novootvorená Psychologická ambulancia

Novootvorená Psychologická ambulancia

      Oznamujeme Vám že v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, pavilón Hlavný monoblok, prístavba časť A – prízemie bola otvorená

Psychologická ambulancia, ktorá poskytuje:

-psychologickú starostlivosť : psychologické vyšetrenia a psychoterapiu

 v rámci zdravotnej starostlivosti hradenú zdravotnou poisťovňou na základe odporúčania lekára ( nutný výmenný lístok ),

- vyšetrenie na prácu v SBS

 na priamu platbu podľa platného cenníka,

- vyšetrenie na držanie zbrane

 na priamu platbu podľa platného cenníka,

- psychoterapiu na priamu platbu.

 

Aktuálny cenník služieb na Psychologickej ambulancii

Kontakt a bližšie informácie:

 

Psychológ : PhDr. Mária Bariaková

 

Ordinačné hodiny : Pondelokpiatok  7. 30 – 14. 00 hod

 

Kontakt :   tel.: 054 / 4788 422 

                   e-mail: mariabariakova@nsp-bardejov.sk

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky