• Úvod
  • Nosenie rúšok v areáli a vnútorných priestoroch nemocnice

Nosenie rúšok v areáli a vnútorných priestoroch nemocnice

Nosenie rúšok v areáli nemocnice je doporučené,ale nie povinné.

Vo vnútorných priestoroch nemocnice trvá povinnosť nosenie rúška  pre zamestnancov a pacientov.