• Úvod
  • Neurologické vyšetrenie

Neurologické vyšetrenie

Neurologické vyšetrenie

Vyšetrenie zamerané na stav centrálneho nervového systému (mozog a miecha), periférnych nervov a posúdenie pohybovej kondície chrbticezhodnotenie rozsahu pohybu, deformít chrbtice a jej funkčných porúch, ktoré spojené s bolesťami v oblasti driekovej, hrudnej alebo krčnej chrbtice.