• Úvod
  • Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň sa nachádza v pavilóne Pri Lekárni Sv. Jakuba

 

Vedúca nemocničnej lekárne : Mgr. Darina Macalová
   
Kontakt : telefón . 054 / 4788 388
  mobil : 0918 764 104
  e-mail : darinamacalova@nsp-bardejov.sk
   
Vedúca farmaceutická laborantka : Ľudmila Dunčáková
   
Kontakt : telefón : 054 / 4788 387
  e-mail : ludmiladuncakova@nsp-bardejov.sk
   
  • Oddelenie výdaja liekov
telefón : 054 / 4788 485
  • Oddelenie zdravotníckych pomôcok
telefón : 054 / 4788 285