• Úvod
  • Návštevy v ZOS a ŠZ len za dodržiavania týchto podmienok

Návštevy v ZOS a ŠZ len za dodržiavania týchto podmienok

S účinnosťou od 13. júla 2020  sa povoľujú návštevy v zmysle Príkazného listu č. 38 NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

v Zariadení opatrovateľskej služby

a  v Špecializovanom zariadení

 

za dodržiavania týchto podmienok:

 

 

-        v prípade priaznivého počasia využiť n  návštevu Anjelskú záhradu.

-        v prípade nepriaznivého počasia je povolené aby klienta v zariadení navštívila max. jedna osoba po dobu 30 minút.

-        vo vnútornom prostredí si návšteva chráni dýchacie cesty rúškom.

-        vykoná dezinfekciu rúk.

-        nutnosť evidencie návštev.

-        návšteva sa nepovoľuje osobám v prípade akútneho respiračného ochorenia a teploty.

 

Nových klientov je do ZOS a ŠZ možné prijať len po vyplnení dotazníka, s negatívnou cestovateľskou anamnézou a s negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

 

S úctou

                                              MUDr. Marián Petko, MPH

                                      riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky