• Úvod
  • Návštevy v Liečebni dlhodobo chorých (LDCH)

Návštevy v Liečebni dlhodobo chorých (LDCH)

S účinnosťou od 25. 5. 2021 - Návštevy pacientov na LDCH

 

Zákaz návštev v červenej zóne (covidové oddelenie)na LDCH platí naďalej.

Na necovidovom oddelení LDCH návštevy len mimoriadne k pacientom v terminálnom štádiu.

Povoliť ich môže primár, alebo  zástupkyňa primára. Výnimku je možné uplatniť len počas pracovných dní do 16.00 hod, nie počas sviatkov ani cez víkend.

Chorého môžu navštíviť osoby, ktoré :

1- sú zaočkované mRNA vakcínou (Pfizer alebo Moderna) viac ako 14 dní po 2. dávke

2- a sú zaočkované vektorovou vakcínou ( AstraZeneca) - viac ako 4 týždne po 1. dávke

3-prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

4-prekonali COVID-19 a boli zaočkované prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia - viac ako 14 dní po prvej dávke

5-majú negatívny test na COVID-19:RT-PCR alebo LAMP test starší ako 72 hodín Ag test nie starší ako 24 hodín

Návšteva je na požiadanie povinná predložiť ošetrujúcemu personálu potvrdenie o niektorej z vyššie uvedených výnimiek, personál návštevu zaeviduje.

Povolená je iba jedna osoba k jednému pacientovi, maximálne na dobu 15 minút

Podmienkou je u návštevy FF2. Dodržiavanie protiepidemických opatrení, dezinfekcia.

Návštevné hodiny:   pondelok - piatok        14:00 - 16:00 hod.

 

S úctou

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky