• Úvod
  • Mobilné odberové miesto

Mobilné odberové miesto

Mobilné odberové miesto je zriadené pred vstupom do NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

Odbery na ochorenie COVID - 19 budú vykonávané indikovaným pacientom : 

 

Čas odberov:

 

Pondelok: 8. 00 -- 13. 30 hod.
Utorok: 8. 00 – 13. 30 hod.
Streda:  8. 00 – 13. 30 hod.
Štvrtok: 8. 00 -  13. 30 hod.
Piatok: 8. 00 – 13. 30 hod.

 

Vyšetrenie je možné len po zaregistrovaní pacienta.

Každý pacient musí byť na vyšetrenie vopred zaregistrovaný  - musí získať COVID-19-PASS

 

Registráciu môže vykonať:

1.ošetrujúci lekár pacienta

2.Call Centrum tel.: 0800221234

3.Pacient sám pomocou mobilnej aplikácie Moje ezdravie, alebo pomocou formulára       

   publikovaného na  www. korona.gov.sk

 

Bez platného COVID-19-PASS nie je možné vykonať odber vzorky.

Mobilné odberové miesto nevykonáva vyšetrenia pre samoplatcov.