• Úvod
  • Mobilné odberové miesto I., II.

Mobilné odberové miesto I., II.

 

 

  • Mobilné odberové miesto I. (MOM I.) - PCR testy
     

je zriadené pred vstupom do NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

 

Čas odberov - PCR testy

Pondelok: 8. 00 -- 11. 00 hod.
Utorok: 8. 00 – 11. 00 hod.
Streda:  8. 00 – 11. 00 hod.
Štvrtok: 8. 00 -  11. 00 hod.
Piatok: 8. 00 – 11. 00 hod.

 

Vyšetrenie je možné len po zaregistrovaní pacienta.

Každý pacient musí byť na vyšetrenie vopred zaregistrovaný  - musí získať COVID-19-PASS

 

Registráciu môže vykonať:

1.ošetrujúci lekár pacienta

2.Call Centrum tel.: 0800221234

3.Pacient sám pomocou mobilnej aplikácie Moje ezdravie, alebo pomocou formulára       

   publikovaného na  www. korona.gov.sk

 

Bez platného COVID-19-PASS nie je možné vykonať odber vzorky.

 

 

  • Mobilné odberové miesto II. (MOM II.) -  Antigénové testy

 

je zriadené v areáli NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov - pri Pavilóne hlavný monoblok

 

Čas odberov - Antigénové testy

 

Pondelok: 7.00 – 15. 30 hod., posledný čas odberu 15. 15 hod.
Utorok: 7.00 – 15. 30 hod., posledný čas odberu 15. 15 hod.
Streda: 7.00 – 15. 30 hod., posledný čas odberu 15. 15 hod.
Štvrtok: 7.00 – 15. 30 hod., posledný čas odberu 15. 15 hod.
Piatok: 7.00 – 15. 30 hod., posledný čas odberu 15. 15 hod.
   

 

V MOM II. sa vykonávajú  Antigénové testy  pacientom prichádzajúcim do nemocnice za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti a pre všetky osoby ktoré s dostavia na odberové miesto.

Pacientom , ktorí idú na vyšetrenie do nemocnice platí aj certifikát Ag testu, alebo potvrdenie o teste PCR, ktorý bol vykonaný v inom odberom mieste , nie starší ako 7 dní. Pacient sa ním musí preukázať službe v MOM II.

Na základe rozhodnutia  MZ SR dňom 11. 01. 2021 sa vyšetrenie ANTIGÉNOVÝMI  TESTAMI vykonáva len na základe objednania nastránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

 

Výnimky z vyšetrenia antigénovým testomv MOM II.v areáli nemocnice

 

Odborný garant : MVDr. Anna Kutná
   
kontakt: annakutna@nsp-bardejov.sk
   
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky