• Úvod
  • Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek

 

 

Dovoľte mi, aby som vám vyjadril svoju vďačnosť  za vašu vľúdnosť, trpezlivosť, pokoru, láskavosť, za osobnostné i morálne kvality a za oddanú pomoc všetkým pacientom.

 

S úctou

                                               

 

                                                      MUDr. Marián Petko, MPH

                                                  riaditeľ