• Úvod
  • Mamografické vyšetrenie

Mamografické vyšetrenie

Mamografické vyšetrenie

Vykonáva sa u žien vo veku nad 40 rokov /v odôvodnených prípadoch aj u mladších žien/. Vyšetrením možno zistiť dysplastické zmeny vrátane cýst, poúrazové stavy, benígne a malígne ochorenia.