Lieky

Počas hospitalizácie v nemocnici Vám všetky lieky bude predpísovať Váš ošetrujúci lekár. Ak užívate nejaké špecifické lieky oboznámte s tým Vášho ošetrujúceho lekára. Prosíme Vás, aby ste v priebehu pobytu v nemocnici neužívali žiadne lieky o ktorých nevie Váš ošetrujúci lekár.Všetky potrebné lieky budete dostávať od zdravotných sestier v presnej dávke a v presne určenom čase.