Kontakt ZOS


Názov: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
  Zariadenie opatrovateľskej služby
Adresa: Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
   
IČO: 36167908
IČ DPH: SK 2020028824
Právna forma: nezisková organizácia
Dátum vzniku: 15. 6. 2002
Štatutárny zástupca: MUDr. Marián Petko, MPH
   
Kontakt:  
   
   
Vedúca sestra: Mgr. Ingrid Pažáková
tel.: 054/4788 547
mob.: 0918 698 313
e-mail: zosbj@nsp-bardejov.sk
   
Sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Kopčáková
tel.. 054/4788 547
mob.: 0918 698 313
e-mail: zosbj@nsp-bardejov.sk
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky