• Úvod
  • Katalóg služieb a zdravotných výkonov

Katalóg služieb a zdravotných výkonov

Milí pacienti a klienti,

v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov bol vydaný

Katalóg služieb a zdravotných výkonov.

  Účelom vydania je stanovenie cien za priame platby a zabezpečenie informovanosti pacientov z hľadiska stanovenej výšky úhrad za poskytnuté zdravotné výkony určené platnou    legislatívou, úhrad za poskytnuté zdravotné výkony na priamu platbu, určenie úhrad pre pacientov bez zdravotného poistenia, cudzincov a za výkony poskytnuté nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti.

Katalóg je platný od 01.11. 2020 a platí v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov.

 

Katalóg služieb a zdravotných výkonov

 

  

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky