• Úvod
  • Kardiovaskulárne vyšetrenie

Kardiovaskulárne vyšetrenie

Kardiovaskulárne vyšetrenie

Poskytuje obraz o srdcovocievnej kondícii organizmu s dominantným zameraním na vyšetrenie srdcového svalu. Z funkčných a zobrazovacích vyšetrení sa vykonáva EKG vyšetrenie srdca - 12 zvodové, Echokardiografiasonografické  vyšetrenie na posúdenie anatomických pomerov a funkcie srdcového svalu, srdcových chlopní a krvného prúdenia v srdci. Záťažové EKG – bicyklové ergometrické vyšetrenie počas fyzikálne definovanej a reprodukovanej záťaže s nepretržitou kontrolou EKG a krvného tlaku. Poskytuje informácie o telesnej výkonnosti, o reakcii organizmu na záťaž a umožňuje odhaliť patologické zmeny, ktoré pri telesnom pokoji skryté.