JZS-T

Pracovisko sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na 2. poschodí

 

Odborný garant: MUDr. Vlastimil Vaculík
   
Kontakt: telefón: 054 / 4788 150
  e-mail: vlastimilvaculik@nsp-bardejov.sk