JZS-G

Pracovisko sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na 3. poschodí

 

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia  je súčasťou komplexného gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia zloženého z ambulantnej časti, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, lôžkovej časti, pôrodného sálu s pôrodnými boxami a operačnej sály pre cisárske rezy. Súčasťou pracoviska je operačný trakt s hygienickým filtrom, operačnou sálou, vzduchotechnikou a klimatizáciou.

 

Poplatky na JZS v odbore gynekológia

 

Odborný garant: prim. MUDr. Jaroslav Petrišin
   
Kontakt: Bc. Jana Ľuníková - vedúca pôrodná asistentka
   
telefón: 054 / 4788438
e-mail:  janalunikova@nsp-bardejov.sk
   
Pracovná doba: pondelok - štvrtok: 7. 30 - 16. 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky