• Úvod
  • Interné oddelenie

Interné oddelenie

 

Interné oddelenie

Interné oddelenie sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na 1. poschodí

   

 

Primár : MUDr. Jozef Chovanec, ml.

   
   

Kontakt:

telefón : 054 / 4788 162

mobil :   0905 694 215

e-mail : jozefchovanecml@nsp-bardejov.sk

   
Zástupca primára: MUDr. Holtman Juraj, ml.
   

Kontakt:

telefón : 054 / 4788 130
  e-mail: juarajholtmanml@nsp-bardejov.sk
   
Vedúci lekár JIS: MUDr. Predmerský Branislav
   
Kontakt: telefón: 054 / 4788 695
  e-mail:branislavpredmersky@nsp-bardejov.sk
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúca sestra:

Steranková Jarmila

Kontakt:

telefón : 054 / 4788 437

e-mail : jarmilasterankova@nsp-bardejov.sk

 

 

 

 

 

Izba sestier:

 

Kontakt:

telefón : interné oddelenie: 054 / 4788 130

            JIS: 054 / 4788 687

 

Počet lôžok: 41
   
Nadštandardné izby:  
   
Dokumenty: Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky