• Úvod
  • Informácie pri úmrtí

Informácie pri úmrtí

Informácie o vydávaní tiel zomrelých na oddelení patológie :

 

Poplatky :  
   
  • Dospelý - obliekanie 
 
          pracovný deň : 06. 00 - 14. 30 hod. 20 Eur
          pracovný deň : 14. 30 - 22. 00 hod. 26 Eur
          sobota, nedeľa, sviatky 30 Eur
   
  • Dieťa - obliekanie
 
          pracovný deň : 06. 00 - 14. 30 hod. 5, 00 Eur
          pracovný deň : 14. 30 - 22. 00 hod. 7, 00 Eur
          sobota, nedeľa, sviatky 9, 00 Eur
   
  • Uloženie tela nebohého do chladiaceho boxu, za každý začatý deň po 48 hod.od uloženia
6, 00 Eur
   
  • Uloženie tela nebohého do chladiaceho boxu, za každý začatý deň - v prípade úmrtia mimo areálu NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
5, 00 Eur
   
V prípade úmrtia po pracovnej dobe, sobotu, nedeľu a sviatky Vám informácie podajú pracovníci SBS služby, ktorá sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na prízemí.  
   
   
Kontakt :tel.: 054 / 4788 111  
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky