• Úvod
  • Informácie o poskytovaní ZS v súvislosti s uvoľňovaním opatrení COVID-19

Informácie o poskytovaní ZS v súvislosti s uvoľňovaním opatrení COVID-19

Oznamujeme  Vám :

 

1.

Od 25.5.2020 obnoví činnosť anestéziologická ambulancia. Pacienti, ktorí sú objednaní na plánovaný operačný výkon v týždni 25.- 31.5.2020 , budú mať urobené anestéziologické vyšetrenie na lôžku po prijatí na oddelenie. Od. 1.6.2020  realizovať anestéziologické vyšetrenia na ambulancii.

 

2.

V rámci odporúčaných výnimiek zo zákazu návštev je  dovolená jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice. Nie je dovolený sprievod na oddelenie pri prijatí pacienta do nemocnice, (s výnimkou doprovodu dieťaťa).

 

3.

Pri indikáciách testovania na COVID-19  postupovať podľa Klinického protokolu indikácii testovania metódou PCR na dôkaz SARS-COC-2(verzia 9) z 19.5.2020 – (každý lekár odstal do e-mailovej schránky). V indikovaných prípadoch  môže lekár rozhodnúť o vyšetrení aj mimo protokolu (anamnéza, klinický stav, preklad pacienta).

 

Prijatie pacienta na LDCH zvonku(mimo prekladu z našej nemocnice) je možné len s negatívnym vyšetrením na COVID-19 nie starším ako 4 dni.

 

 

 

 

S úctou

 

                                                                    MUDr. Marián Petko, MPH v.r.

                                                                                              riaditeľ

 

 


 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky