• Úvod
  • Informácia ohľadom nedostavenia sa pacienta na plánovanú procedúru

Informácia ohľadom nedostavenia sa pacienta na plánovanú procedúru

  • Ak sa pacient z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na plánovanú procedúru, ktorú mu naordinoval lekár - fyziater, je potrebné oznámiť to osobne alebo telefonicky na pracovisko Časovanie procedúr tel. č. 054 47 88 410.
  • Plánovane procedúry sa budeme snažiť nahradiť v najbližšom možnom termíne.
  • Pacientovi, ktorý sa nedostaví na procedúry a vopred sa neospravedlní, procedúra nebude nahradená.

MUDr. Marcela Simová

primárka OFBLR