hematologia

Hematológia

-laboratórne vyšetrenia krvi:  FW /sedimentácia erytrocytovnešpecifický marker zápalových a niektorých chronických ochorení/ a Krvného obrazu /môže odhaliť poruchu krvotvorby/