• Úvod
  • Gynekologické vyšetrenie

Gynekologické vyšetrenie

Gynekologické vyšetrenie

Gynekologické vyšetrenie sa zameriava na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Pozostáva z fyzikálneho vyšetreniapalpačné vyšetrenie a vyšetrenie v pošvových zrkadlách, odber cytológie, sonografické vyšetrenie malej panvy abdominálnou /brušnou/ sondou, v prípade potreby intravaginálnou sondou.