• Úvod
  • Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti

Milí pacienti, dovoľte nám aby sme Vás požiadali o vyplnenie Dotazníka spokojnosti v ktorom môžete vyjadriť svoje názory a pocity počas Vašej hospitalizácie v našom nemocničnom zariadení. Vašími názormi nám tak pomôžete odstrániť prípadné nedostatky a zlepšiť poskytované služby pre Vás. Dotazník spokojnosti sa vypĺňa na jednotlivých oddeleniach podľa určeného harmonogramu. Vyplnený Dotazník, ktorý Vám poskytne vedúca sestra oddelenia vhoďte prosím do označenej schránky, ktorá je umiestnená na viditeľnom mieste v priestoroch oddelenia. Ďakujeme Vám za Váš čas, ktorý ste venovali pri vypĺňaní Dotazníka.  

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky