• Úvod
  • Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba zabezpečuje pacientom prevoz :

 

  • Na jednotlivé vyšetrenia do odborných ambulancií
  • Prevoz domov po ukončení hospitalizácie
  • Prevozy do iných zdravotníckych zariadení
  • Na onkologickú liečbu a podobne

 

Pacient, ktorému byť táto služba poskytnutá musí mať vystavený sanitný prevozový lístok, ktorý mu vystaví praktický lekár, odborný lekár alebo lekár oddelenia.

V NsP Sv. Jakuba, n.o., túto službu poskytuje  Dopravná zdravotná služba FALCK ktorá sídli v areáli nemocnice na základe nájomnej zmluvy.

Dopravná zdravotná služba s. r. o.  
   
Kontakt :

telefón : 054 / 4788 121

NONSTOP linka: 0650 555 111