• Úvod
 • Dôležité telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla

Linka tiesňového volania : 112 

 

 •  Záchranná zdravotná služba
 •  Hasičský zbor
 •  Polícia

  Na toto číslo možno volať bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu  - pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky ak potrebujete

 

Spojovateľka :                                          054 / 4788 111 1
Vlastná ochrana : / volajte v prípade, že po nezodvihnutí spojovateľky sa vám nezapne automatický záznamník /       054 / 4788 666  

 

Lekárske služby prvej pomoci:

 •  Pre dospelých
054 / 4788 157  
 •  Pre deti a dorast
054 / 4788 136  
 •  Stomatologická
najbližší poskytovateľ: SK Dental, s.r.o., Levočská 44, Prešov  
     
             

 

             

 

 • Chirurgická pohotovosť                         
054 / 4788 152
 • Interná pohotovosť                                       
054 / 4788 229
 • Gynekologická pohotovosť                            
054 / 4788 144
 • Neurologická pohotovosť                               
054 / 4788 230

 

Iné:

 

 •  Dopravná zdravotná služba
054 / 4788 121
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky