• Úvod
  • Dňa 17. októbra 2014 otvárame dve ambulantné pracoviska

Dňa 17. októbra 2014 otvárame dve ambulantné pracoviska

Dňa 17. októbra  2014 otvárame dve ambulantné pracoviska a to: Oddelenie fyziatrie, balneológieliečebnej rehabilitácie / FBLR /  a oddelenie psychiatrie.

FBLR pozostáva  z dvoch ambulanciipracovísk vodoliečby, elektroliečby, teploliečbypohybovej liečby  a  lymfodrenážnych pracovísk. Novinkou je centrálna recepcia  cez ktorú sa budú pacienti objednávať aby sa minimalizovala čakacia dobaliečba na seba kontinuálne nadväzovala. Výhodou FBLR je väzba na lôžkové oddelenie FBLR,  ktoré sa nachádza v  tom istom pavilóne t.j. pacient dostane na jednom mieste celkovú zdravotnú starostlivosťdanom odbore.

Psychiatrické oddelenie pozostávadvoch psychiatrických ambulancii  a denného psychiatrického stacionára. Veľkou výhodou pre pacientov je, že v prípade potreby sa v tom istom pavilóne nachádza aj psychiatrické oddelenie  - lôžková časť. Ajtomto prípade bude pacientovi poskytnutá celková zdravotná  starostlivosť na jednom mieste.

Základnou myšlienkou vybudovania týchto pracovísk je zabezpečiť maximálny komfort pre pacientov. ktorí potrebujú  komplexnú liečbu, aby ju  mali zabezpečenú na jednom mieste. Koncentrovaním týchto služieb sa zároveň zvyšuje ich kvalita pretože tak ako kvalifikovaný zdravotnícky  personál tak aj drahá zdravotnícka technika bude sústredená na jednom mieste.

Náklady na kompletné stavebné úpravy vrátane elektrických rozvodov, rozvodov pre informačné technológie, klimatizáciu, nový v jednotnom štýle riešený nábytok a  nezdravotnícku techniku sú  190 tisíc EUR a náklady na nákup zdravotníckej techniky činia 100 tisíc EUR. Celkové náklady sú 290 tisíc EUR a boli financované z úverových zdrojov, leasingu a vlastných prevádzkových finančných zdrojov.

Väčšina zdravotných výkonov okrem nadštandardných  služieb je plne hradená zdravotnými  poisťovňami.

 Otvorením oboch ambulantných oddelení dôjde k výraznému skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov v okrese Bardejov  ale aj v širšom regióne.

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky