• Úvod
  • Detské oddelenie

Detské oddelenie

Detské oddelenie sa nachádza v pavilóne Hlavný monoblok na prízemí

Primár: MUDr. Mária Medrická
   

Kontakt:

telefón: 054 / 4788 134

mobil: 0918 764 115

e-mail: mariamedricka@nsp-bardejov.sk

   
Zástupca primára: MUDr. Kamila Gavendová
   
Kontakt:

telefón: 054 / 4788 685

e-mail: kamilagavendova@nsp-bardejov.sk

   

Vedúca sestra:

Mgr. Jana Bodíková
   

Kontakt:

telefón: 054 / 4788 137

e-mail: janabodikova@nsp-bardejov.sk

   

Izba sestier:

 
   

Kontakt:

telefón: 054 / 4788 122
   

Počet lôžok:

21

Nadštandardné izby:

4
Dokumenty: Rozhodnutie o vydaní osvecčenia o akreditácii špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore pediatria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zdravé deti chorým

 

Zo života oddelenia :

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky