Daruj krv

Ľudská krv je nenahraditeľná. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť. Aj Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúťosude iného človeka, alebo Vašom a Vášho blízkehozachrániť mu život.

Prosíme Vás ak sa rozhodnete tento šľachetný čin uskutočniť je dôležité, aby ste tak urobilibardejovskej nemocnici len tak sa táto krv dostane ľuďom chorým a po úrazochhospitalizovanýmnašej nemocnici.

Krv, ktorá je darovaná mimo nemocnice je použitá pre potreby pacientov mimo bardejovského regiónu. Ďakujeme Vám.

 • Kto môže byť darcom krvi ?

  

            

            Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg.  

 

 • Ako často možno darovať krv ?

 

           

            Muži môžu darovať krv maximálne 4x do roka, ženy maximálne 3x do roka. 

 

 • Ako prebieha darovanie krvi ?

 

 • Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, nemal by sa nachádzať v časovom strese.
 • Pred darovaním by mal prijímať dostatok tekutín ( vodu, ovocné šťavy, minerálku, čaj alebo kávu ).
 • Nemal by prísť hladný ( treba sa však vyhnúť potravinám s obsahom tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov ).
 • Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi.
 • Zároveň ako budúci darca krvi vyplniť evidenčnú kartu Červeného kríža.
 • Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom.
 • Dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných pri rozhovore s lekárom.
 • Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom, či pasom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný darca preukazom darcu krvi.
 • Po vyšetrení sa darca presunie do odberového boxu, kde daruje krv za asistencie zdravotného personálu.
 • Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 450 ml krvi.
 • Odber trvá 5 - 10 minút.
 • Celý proces odberu krvi, ako aj občerstvenia po ňom trvá max. 2 hodiny.

 

Darčekový poukaz pre všetkých darcov krvi zdarma

   
 
   
Hematologicko - transfúziologické oddelenie  
   
Kontakt : telefón : 054 4788 476
              054 4788 174
  e-mail : vierakatuscakova@nsp-bardejov.sk
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky