• Úvod
  • Centrum Ozonoterapie

Centrum Ozonoterapie

 Dňom 1. 3. 2011 sme zriadili Centrum ozonoterapie, ktoré poskytuje formou biomedicínského výskumu špecializovanú liečbu vertebrogénych ochoreníochorení pohybového systémudermatologických ochoreníŠpecializovaná liečba sa v Centre ozonoterapie sa vykonáva formou biomedicínskeho výskumu, ktorý sa vykonáva za podmienok ustanovených v § 26-34 Zákona číslo 576/2004 Z.z. a Zákona číslo 140/1998 Z.z. . Súčasťou biomedicínskeho výskumu je vedenie potrebnej zdravotnej dokumentácie ako informovaný súhlas pacienta, protokoldokumentáciapriebehu liečby, taktiežsúladeplatnou legislatívou.

Centrum ozonoterapie pozostáva z  troch  pracovísk :

1.     Pracovisko ozonoterapie na Špecializovanom reumatologickom oddelení (Reumatologickej ambulancii), odborným garantom je MUDr. Karol Köhler.

2.     Pracovisko ozonoterapie na CT pracovisku RDG oddelenia, odborným garantom je MUDr. Sylvia Vyskočová

3.     Pracovisko ozonoterapie na Dermatologickej ambulancii, odborným garantom je MUDr. Anna Kriľová .

  Výkony na pracoviskách Centra ozonoterapie vykonávame na priamu platbu od pacientov.

    

Ozonoterapia predstavuje vysoko efektívnu metódu aplikácie lekárskeho ozonu pre liečebné účely so širokým spektrom pôsobenia. Táto metóda dopĺňa klasické liečebné postupy. Ozonoterapia má schopnosť pôsobiť pri likvidácii vírusov, baktérií a bunkového stresu, ktorý zohráva najdôležitejšiu úlohu pri závažných ochoreniach. Ozon je svetlomodrý plyn, veľmi nestabilný s charakteristickým zápachom.Oxidačné schopnosti ho radia medzi prípravky, ktoré likvidujú jedovaté aromatické látky, kyanidy, síru, fenoly či karcinogény. Zaujímavé je použitie ozonu v lekárskej praxi. Známe sú vynikajúce účinky pri podpore prekrvenia všetkých tkanív, vrátane centrálnej nervovej sústavy, pri bakteriálnych, plesňových a vírusových ochoreniach. Ozon pôsobí pri autoimúnnych poruchách a alergiách,dodáva energiu pri fyzickej a psychickej záťaži, urýchľuje regeneráciu rán, zlomenín, aktivizuje erytrocyty, spomaľuje starnutie a likviduje zápaly v tele. Významný je aj protinádorový účinok.
 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky