• Úvod
  • Bezbariérová kúpeľňa s WC pre klientov Špecializovaného zariadenia s finančnou dotáciou PSK

Bezbariérová kúpeľňa s WC pre klientov Špecializovaného zariadenia s finančnou dotáciou PSK

NsP Sv. Jakuba,  n. o.,  Bardejov zrealizovala s finančnou dotáciou PSK projekt: Bezbariérová kúpeľňa s WC pre klientov Špecializovaného zariadenia, v rámci  ktorého  bola  v  priestoroch  Špecializovaného  zariadenia  NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov vykonaná rekonštrukcia existujúcich priestorov a bola vybudovaná bezbariérová kúpeľňa s WC - celý článok