• Úvod
  • Bardejovskí záchranári sa nestratili

Bardejovskí záchranári sa nestratili

V dňoch 2. - 6. júna 2017 sa na horskej chate TATRAN – Lipovce a v jej okolí konal už 6. ročník Memoriálu MUDr. Jána Kovalčíka. Tento memoriál je určený posádkam záchranných služieb z celého Slovenska. MUDr. Ján Kovalčík, MPH, bol lekárom, pedagógom, dlhoročným riaditeľom ZDZS v Bratislave, ale predovšetkým to bola významná postava histórie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Memoriálu sa už tradične ako hosť zúčastnil Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, slovenský lekár a vysokoškolský pedagóg, pôvodne anestéziológ a neskôr špecialista v oblasti urgentnej medicíny. Doc. MUDr. Dobiáš je zároveň prezidentom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a katastrof. V roku 2013 bol zvolený za prezidenta Slovenského Červeného kríža. Niekoľko rokov je tiež hlavným rozhodcom medzinárodných súťaži posádok zdravotníckych záchranných služieb (Rallye Rejvíz). Odborným garantom tohto podujatia bol MUDr. Jaroslav Daňo, PhD z FNsP Prešov. V rozhodcovskom tíme pracovali aj bardejovskí odborníci záchrannej služby, a to MUDr. Juraj Patráš, primár ZZS NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov a vedúca sestra ZZS NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Jozef Šoltýs.

Dvojčlenné posádky zdravotníckych záchranárov si zmerali svoje fyzické sily, teoretické vedomostí a praktické zručností v poskytovaní urgentnej medicíny. Súťaž mala dennú a nočnú etapu a bola nesmierne náročná už aj vzhľadom na vzdialeností a samotný terén. Vyhodnotených bolo päť disciplín a víťazné družstvá boli ocenené pohárom a diplomom.

Memoriálu MUDr. Jána Kovalčíka sa zúčastnila aj posádka zdravotníckych záchranárov z bardejovskej nemocnice v zložení Bc. Michaela Strončeková a Peter Dzubák, ktorí obhajovali minuloročné 3. miesto. Svoj cieľ obhájiť minuloročný výsledok úspešne splnili. V tomto meraní síl, potvrdili svoju odbornosť a praktických zručnosti, ale aj to, že bardejovskí záchranári sa nestratia ani pri celoslovenskej konfrontácii prednemocničnej starostlivosti. Súťaže sa ako nováčikovia zúčastnila aj ďalšia bardejovská posádka. Tvorili ju Bc. Tatiana Bodrucká a Ján Červeňák. Táto posádka obsadila 5. miesto, čo treba považovať za úspech. Vyhrali však všetci súťažiaci záchranári, lebo zvíťazilo stará múdrosť „Ťažko na cvičisku – ľahko na bojisku!“ Posádky riešili modelové situácie, s ktorými sa môžu pri svojej práci stretnúť. Ich vedomostí a skúseností obohatili tak prebiehajúce workshopy, ako aj výmena skúseností z pracovísk z celého Slovenska. A práve to dáva takýmto súťažiam najväčší zmysel.

Ján Nagajda

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky