• Úvod
  • Automatizovaný parkovací systém od mája 2017

Automatizovaný parkovací systém od mája 2017

 V priebehu mesiaca máj 2017 bude v NsP Sv. Jakuba, n.o. spustený bezobslužný Automatizovaný parkovací systém pre vjazd a výjazd motorových vozidiel do areálu nemocnice.

V areáli nemocnice budú k dispozícii 3 platobné terminály - automaty kde bude potrebné vyplatiť parkovné pre bezproblémový výjazd z areálu.

 

Miesto umiestnenia terminálov:

1. Pri Pavilóne LDCH.

2. Pri Pavilóne obchodno – prevádzkovom ( pri bufete ).

3. Pri Pavilóne ambulancii II.

Tento systém bude v prevádzke nepretržite 24 hod./denne.

 

MUDr. Marián Petko, MPH

riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o.

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky