• Úvod
  • Ambulancie v nájme

Ambulancie v nájme

 

     
  Mudr. Pollák Ivan Súkromná oftalmologická amb.
MEDITOM Mudr. Marián Tomečko Amb. Praktického lekára pre dospelých
  Mudr. Šima Ján Stomatologická amb.
  Mudr. Hollý Ján Súkromná zubná amb.
INTERNA AMB.s.r.o. Mudr. Kravčák Jaroslav Interná amb.
AULUS s.r.o. Mudr.Jacko Milan Chirurgická amb.
RHINER s.r.o. Mudr. Kopálková Erika Otorinolaryngológia a foniatrická ambulancia
     
     
MEDIPRED s.r.o. Mudr. Predmerská Anna Kardiologická amb.
MEMORIX s.r.o. Mudr. Miháľ Patrik Chirurgická amb.
  Mudr. Molnár Martin Gastroenterologická amb.
JALMI s.r.o. Mudr. Mišáková Alena Amb. Praktického lekára pre dospelých
DEJA care s.r.o. Mudr. Foľtová Daniela Oftalmologická amb.
BON SANTE s.r.o. Mudr. Bereš Štefan Chirurgická amb.
PEMAX-NEFRO s.ro. Ing. Gerčáková Dana Neštátne dialyzačné pracovisko
 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky