• Úvod
  • Ambulancie pre dospelých

Ambulancie pre dospelých

Ambulancie pre dospelých

 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých I.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých II.

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rahabilitácie I.

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.

Alergologicko - imunologická ambulancia

Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na mamológiu

Ambulancia rizikovej a patologickej gravidity v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Ambulancia sterility a plánovaného rodičovstva v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Ambulancia v odbore gynekologická urológia

Ambulancia plastickej chirurgie

Anestéziologická ambulancia

Diabetologická ambulancia

Dermatovenerologická ambulancia

Endokrinologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia

Geriatrická ambulancia

Gynekologická ambulancia II.

Hematologická ambulancia

Chirurgická a traumatologická ambulancia I

Chirurgická a traumatologická ambulancia II

Onkochirurgická ambulancia v odbore onkológia v chirurgii

Interná príjmová ambulancia ( Ambulancia vnútorného lekárstva I.)

Interná ambulancia II.(Ambulancia vnútorného lekárstva II.)

Kardiologická ambulancia

Neurologická ambulancia pre centrálne poruchy hybnosti v odbore neurológia

Neurologická ambulancia pre neuromuskulárne ochorenia v odbore neurológia

Neurologická ambulancia pre neurovaskulárne ochorenia v odbore neurológia

Neurologická ambulancia pre vertebrogénne ochorenia v odbore neurológia

Neurologická ambulancia pre záchvatové ochorenia v odbore neurológia

Neurologická príjmová ambulancia (Neurologická ambulancia V.)

Oftalmologická ambulancia

Onkochirurgická ambulancia v odbore chirurgia

Onkologická ambulancia

Ortopedická ambulancia

Osteologická ambulancia

Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.

Pneumologická a ftizeologická ambulancia II.

Psychiatrická ambulancia I.

Psychiatrická ambulancia II.

Psychologická ambulancia

Reumatologická ambulancia