• Úvod
  • 14. jún - Svetový deň darcov krvi

14. jún - Svetový deň darcov krvi

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 14. jún vyhlásila v roku 2005 za

Svetový deň darcov krvi.

 

pri tejto príležitosti dovoľte nám touto cestou poďakovať sa všetkým tým, ktorí sa rozhodli a rozhodnú darovať krv aj

v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov a  svojím šľachetným činom dávajú nádej na uzdravenie.

 

 

Ďakujeme že nám pomáhate pomáhať...

 

 

 

S úctou a poďakovaním

 

 

                                                                           Ing. Viera Katuščáková, v.r.

                                                      odborný garant pre laboratórnu hematológiu

                                                                       

                                                                      MUDr. Marián Petko, MPH, v.r.

                                                               riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

 

 

 

 
Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.
Rúško Rúško
Odstup Odstup
Ruky Ruky