• Úvod
  • 14. jún - Svetový deň darcov krvi

14. jún - Svetový deň darcov krvi

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 14. jún vyhlásila v roku 2005 za

Svetový deň darcov krvi.

 

pri tejto príležitosti dovoľte nám touto cestou poďakovať sa všetkým tým, ktorí sa rozhodli a rozhodnú darovať krv aj

v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov a  svojím šľachetným činom dávajú nádej na uzdravenie.

 

 

Ďakujeme že nám pomáhate pomáhať...

 

 

 

S úctou a poďakovaním

 

 

                                                                           Ing. Viera Katuščáková, v.r.

                                                      odborný garant pre laboratórnu hematológiu

                                                                       

                                                                      MUDr. Marián Petko, MPH, v.r.

                                                               riaditeľ NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov