• Úvod
  • Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

 

  • Lekári pre odbor  psychiatria, hematológia a transfuziologia, ortopédia, patológia, chirurgia, AIM, vnútorné lekárstvo, radiológia

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov prijme do pracovného pomeru  lekárov pre odbory:

- psychiatria,

- hematologia a transfuziologia,

- ortopédia,

- patológia

- chirurgia,

- anestéziológia a intenzívna medicína,

- vnútorné lekárstvo,

- radiológia.

Miesta vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Ponúkame: zodpovedajúce mzdové ohodnotenie, príjemný kolektív a pracovné prostredie, ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké výhody.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:
NsP Sv. Jakuba, n.o.
ul. Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov

Bližšie informácie : 054 - 4788 633, 634 - odbor ľudských zdrojov

 

  • Lekári - špecialisti

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov prijme do pracovného pomeru pre prácu na oddelení i ambulancii / aj na čiastočný úväzok / lekárov so špecializáciou:

- hematológia a transfúziológia,

- ortopédia / s perspektívou operatívy /,
- psychiatria,

- chirurgia,

- oftalmológia / s perspektívou operatívy /.

 

Požiadavky: špecializačná skúška v príslušnom odbore, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce

Ponúkamezodpovedajúce mzdové ohodnotenie, príjemný kolektív a pracovné prostredie, v prípade potreby ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké výhody.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:
NsP Sv. Jakuba, n.o.
ul. Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov

Bližšie informácie : 054 - 4788 633, 634 - odbor ľudských zdrojov

 

  • Rezidentský program

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov ponúka absolventom lekárskych fakúlt možnosť zaradenia do Rezidentského programuodboroch všeobecné lekárstvopediatria.

Bližšie informácie: Odbor ľudských zdrojov 0544788633

·     

  • Sestry

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov prijme do pracovného pomeru  sestry na lôžkové oddelenia do nepretržitej prevádzky.

Požiadavky:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, resp. Stredná zdravotnícka škola, odbor sestra

-          schopnosť tímovej práce, samostatnosť, manuálna zručnosť,

-          empatia, komunikatívnosť, spoľahlivosť.

Miesta vhodné aj pre absolventov.

Ponúkame: prácumladom kolektívemodernom  pracovnom prostredí a zamestnanecké výhody.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Bližšie informácie:

+421544788641 – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

+421544788 633, 648 - odbor ľudských zdrojov

 

  • Upratovačky - dôchodkyne

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov prijme na upratovanie starobné dôchodkyne.

Informácie :

-Odbor ľudských zdrojov        4788 633

-Odd. upratovacích služieb      4788 100

 

 

  • Absolventská prax

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov prijme lekárov - absolventov, aj iné kategórie zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov  na výkon absolventskej praxe.

Bližšie informácie : 054 - 4788 633 - odbor ľudských zdrojov, Ing. Kudasová

 

 

Ku žiadosti o prijatie je nutné priložiť následujúci súhlas:

Uchádzač o zamestnanie súhlasí so správou, spracovanímuchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov. Poskytnutie údajov je dobrovoľnébez dôsledkovtým, že tieto údaje budú spracované výhradne pre potreby spoločnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejovzmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zaslaním životopisu, alebo žiadosti o zamestnanie vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov, v rozsahu životopisu alebo žiadosti o zamestnanie, v spoločnosti NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov a vedenia príslušnej agendy.

Súhlas je poskytnutý na dobu určitú, a to na 1 rok od obdŕžania.