• Úvod
  • Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Lekári pre odbory : chirurgia a traumatológia

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru lekárov pre odbory :

-  chirurgia

- traumatológia

Miesta sú vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce. Špecializácia vítaná.

Mzda: lekári so špecializáciou od 2 194,20 € mesačne + osobné hodnotenie + náborový príspevok 2 400,- €

               lekári bez špecializácie od 1 192,50 € mesačne + osobné hodnotenie + náborový príspevok 1 200,- €

Ponúkame: možnosť ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Lekári – na výkon ústavnej pohotovostnej služby

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  hľadá lekárov (špecialistov i bez špecializácie) na výkon ústavnej pohotovostnej služby na pracoviská:

-         Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

-         Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

-         Záchranná zdravotná služba

-         Interné a geriatrické oddelenie.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,  prax v odbore

Odmena: nad rámec  platnej legislatívy

V prípade záujmu kontaktujte:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633,  648

 

·         Lekári pre odbory : OAIM, dermatovenerológia, hematológia a transfúziológia, ortopédia, patológia, pneumológiaa a ftizeológia, vnútorné lekárstvo, urgentná medicína, pediatria, rádiológia

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru lekárov pre odbory :

-         Anestéziológia a intenzívna medicína

-         Dermatovenerológia

-         Hematológia a transfúziológia

-         Ortopédia

-         Patologická anatómia

-         Pneumilógia a ftizeológia

-         Vnútorné lekárstvo

-         Urgentná medicína

-        Pediatria

-        Rádiológia

Miesta sú vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Mzda: od 1 192,50 € mesačne + osobné hodnotenie

Ponúkame: možnosť ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Lekári – špecialisti

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru pre prácu na oddelení i ambulancii (aj na čiastočný úväzok) lekárov so špecializáciou :

-         Anestéziológia a intenzívna medicína

-         Dermatovenerológia

-         Hematológia a transfúziológia

-         Oftalmológia  (s perspektívnou operatívy)

-         Ortopédia  (s perspektívnou operatívy)

-         Pneumológia a ftizeológia

-         Psychiatria

-         Vnútorné lekárstvo

-        Urgentná medicína

-        Pediatria

-        Rádiológia

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,  špecializačná skúška v príslušnom odbore, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Mzda: od 2 194,20 € mesačne + osobné hodnotenie

Ponúkame: možnosť ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Ukrajinskí  lekári pre odbory : OAIM,  chirurgia, traumatológia, vnútorné lekárstvo, rádiológia

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru  lekárov z Ukrajiny pre odbory :

-         Anestéziológia a intenzívna medicína

-         Chirurgia

-         Traumatológia

-         Vnútorné lekárstvo

-         Rádiológia

Požiadavky: úplné VŠ vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo (nadobudnutie kvalifikácie lekár podľa predpisov UA), rozhodnutie MŠVVŠ SR o uznaní kvalifikácie, doplňujúca (jazyková, odborná) skúška, prax v danom  odbore, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Poplatok za doplňujúcu skúšku uhradíme.

Mzda: od 1 192,50 € mesačne + osobné hodnotenie

Ponúkame: možnosť ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte:

na adresu NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

mailom na evakudasova@nsp-bardejov.sk

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Sestry

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru sestry na  lôžkové oddelenia do nepretržitej prevádzky.

Miesta sú vhodné aj pre absolventky.

Požiadavky : ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore sestra. Empatia, komunikatívnosť spoľahlivosť, zodpovednosť.

Mzda: od 849,06 € mesačne

Ponúkame: možnosť ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Námestníčka pre oš. starostlivosť. +421 54 4788 641

                       Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Rezidentský program

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  ponúka absolventom lekárskych fakúlt  možnosť zaradenia do Rezidentského programu v odboroch všeobecné lekárstvopediatria.

Mzda: 1 192,50 € mesačne

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Absolventská prax

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov prijme lekárov – absolventov a iné kategórie zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov  na výkon absolventskej praxe.

Výška príspevku: 65 % zo sumy životného minima  (vypláca UPSVaR)

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Upratovačky – starobné dôchodkyne

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov príjme starobné dôchodkyne na upratovanie na dohodu.

Mzda: 2,99 € / 1 hod.

Informácie:  Oddelenie upratovacích služieb  + 421 54 4788 100

                       Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

Vážení uchádzači o zamestnanie,

v prípade, že chcete pracovať pre našu spoločnosť, máte možnosť nám poskytnúť súhlas, v ktorom nám dovoľujete uchovávať Váš zaslaný životopis s prílohami pre ďalšie spracovanie a uchovanie v našej databáze.

V prípade, že ste nám na to udelili súhlas, spracúvame Vaše osobné údaje na účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to po dobu 12 mesiacov odo dňa zaradenia žiadosti do našej databázy alebo 12 mesiacov od skončenia výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na tento účel a udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel sú úplne dobrovoľné.

Ako môžete svoj súhlas odvolať

Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@nsp-bardejov.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Partneri:

https://sk.jooble.org/