• Úvod
  • Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

 

 

·        NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov príjme do pracovného pomeru do verejnej lekárne

        magistru/magistra farmácie

Miesto je vhodné aj pre  absolventa.

Ponúkame: moderne vybavené pracovisko, ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké výhody.

Mzda: od 1 140,- € mes.

Žiadosť spolu s kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní  a profesijným životopisom zasielajte na adresu: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov.

Bližšie informácie:  

-         Lekáreň Sv. Jakuba I. ,      tel. +421544788 381

-         Odbor ľudských zdrojov,  tel. +421544788 633

 

·        Lekári – na výkon ústavnej pohotovostnej služby

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  hľadá lekárov (špecialistov i bez špecializácie) na výkon ústavnej pohotovostnej služby na pracoviská:

-         Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

-         Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

-         Záchranná zdravotná služba

-         Interné a geriatrické oddelenie.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,  prax v odbore

Odmena: v zmysle platnej legislatívy

V prípade záujmu kontaktujte:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633,  648

 

·         Lekári pre odbory : AIM, hematológia a transfúziológia, chirurgia, ortopédia, patológia, vnútorné lekárstvo

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru lekárov pre odbory :

-         Anestéziológia a intenzívna medicína

-         Hematológia a transfúziológia

-         Chirurgia

-         Ortopédia

-         Patologická anatómia

-         Vnútorné lekárstvo.

Miesta sú vhodné aj pre absolventov.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Mzda: od 1 140,- € mesačne

Ponúkame: ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Lekári – špecialisti

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru pre prácu na oddelení i ambulancii (aj na čiastočný úväzok) lekárov so špecializáciou :

-         Hematológia a transfúziológia

-         Chirurgia

-         Oftalmológia  (s perspektívnou operatívy)

-         Ortopédia  (s perspektívnou operatívy)

-         Psychiatria.

Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,  špecializačná skúška v príslušnom odbore, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Mzda: od 2 097,60 € mesačne

Ponúkame: ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Ukrajinskí  lekári pre odbory : AIM,  chirurgia, traumatológia

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru  lekárov z Ukrajiny pre odbory :

-         Anestéziológia a intenzívna medicína

-         Chirurgia

-         Traumatológia

Požiadavky: úplné VŠ vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo (nadobudnutie kvalifikácie lekár podľa predpisov UA), rozhodnutie MŠVVŠ SR o uznaní kvalifikácie, jazyková skúšlka, prax v danom  odbore, komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce.

Mzda: od 1 140,- € mesačne

Ponúkame: ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy.

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte:

na adresu NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

mailom na evakudasova@nsp-bardejov.sk

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Sestry

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru sestry na  lôžkové oddelenia do nepretržitej prevádzky.

Miesta sú vhodné aj pre absolventky.

Požiadavky : ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore sestra. Empatia, komunikatívnosť spoľahlivosť, zodpovednosť.

Mzda: od 738,72 € mesačne

Ponúkame: ubytovanie vo vlastnom ubytovacom zariadení, zamestnanecké bonusy

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Námestníčka pre oš. starostlivosť. +421 54 4788 641

                       Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Rezidentský program

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  ponúka absolventom lekárskych fakúlt  možnosť zaradenia do Rezidentského programu v odboroch všeobecné lekárstvopediatria.

Mzda: 1 140,- € mesačne

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Pracovný terapeut

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov  prijme do pracovného pomeru pracovného terapeuta  na individuálnu i skupinovú prácu  s klientmi sociálneho zariadenia

Požiadavky : ukončené  stredné odborné vzdelanie v odbore aranžér, košikár, hrnčiar, stolár, kreativita, komunikatívnosť organizovanie a plánovanie práce, motivovanie, trpezlivosť , samostatnosť.

Mzda: od 576,- € mesačne

Ponúkame: zamestnanecké bonusy

Žiadosti spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a profesijným životopisom zasielajte na adresu:

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov

Informácie:  Námestníčka pre oš. starostlivosť. +421 54 4788 641

                       Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Absolventská prax

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov prijme lekárov – absolventov a iné kategórie zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov  na výkon absolventskej praxe.

Výška príspevku: 65 % zo sumy životného minima  (vypláca UPSVaR)

Informácie:  Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

·        Upratovačky – starobné dôchodkyne

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov príjme starobné dôchodkyne na upratovanie na dohodu.

Mzda: 2,76 € / 1 hod.

Informácie:  Oddelenie upratovacích služieb  + 421 54 4788 100

                       Odbor ľudských zdrojov +421 54 4788 633, 648

 

Ku žiadosti o prijatie je nutné priložiť nasledujúci súhlas:

Uchádzač o zamestnanie súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované výhradne pre potreby NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .

Zaslaním životopisu alebo žiadosti vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu životopisu alebo žiadosti o zamestnanie v NsP Sv. Jakuba, n.o, Bardejov za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov a vedenia príslušnej agendy.

Súhlas je poskytnutý na dobu určitú, a to 1 rok od obdržania.

 

Partneri:

https://sk.jooble.org/